menuned1

Welkom op onze website

Veel bedrijven vervolgen een weg van continue verbeteringen.
De meeste bedrijven herkennen, dat succes slechts dan ontstaat, wanneer bedrijfsleiding en medewerkers samen deze weg vervolgen.

CLC Kwadraat biedt bedrijven de gereedschappen, die alle deelnemers op deze verbeterweg nodig hebben. Ook geeft CLC kwadraat aan hoe deze gereedschappen toe te passen zijn in de praktijk.

Carla Latijnhouwers heeft sinds 2001 ervaring in het begeleiden van continue verbeterprocessen.
Ze gebruikt daarbij de principes van de algemeen bekende TPM en LEAN verbeterwegen.

TPM en LEAN wordt in en op de eigen werksituatie toegepast. Hierbij wordt de kennis aan de medewerker overgedragen, zodat de medewerker in de toekomst zelfstandig eigen verbeteringen omzetten kan.


Privacy verklaring

Consulting & Coaching

deutsch
england
holland